Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Procjene vrijednosti nekretnina

Lider: Procjena vrijednosti nekretnine ostaju u sivoj zoni bar do 2016. godine

Procjenitelji će se ubuduće morati držati triju propisanih metoda procjene vrijednosti nekretnina: usporedne, troškovne i prihodne. Posrednici su zadovoljni, ali procjenitelji i bankari pitaju se neće li se do stupanja na snagu novog sustava još povećati kaos.

Deset nedostataka novog sustava procjenjivanja nekretnina:

  1. Nije uređen sustav izobrazbe i certificiranja vještaka.
  2. Nije uređen pravni temeLj za donošenje uredbe o procjeniteljskim povjerenstvima.
  3. Nije uređena obveza sastavLjanja zbirke kupovnih cijena.
  4. Nije precizirana izrada preglednih karata s orijentacijskim vrijednostima zemljišta.
  5. Nije uređen zakonski okvir za osnivanje procjeniteljskih povjerenstava.
  6. Nije riješeno pribavljanje kupovnih cijena nekretnina.
  7. Nije riješena izrada preglednih karata s približnim (orijentacijskim) vrijednostima zemljišta.
  8. Nije donesena uredba o procjeniteljskim povjerenstvima.
  9. Nije riješeno sastavljanje zbirke kupovnih cijena.
  10. Nisu riješene približne (orijentacijske) vrijednosti zemljišta.

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine