Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

EDUKACIJA REV - Recognised European Valuers

POZIV ZA PREDBILJEŽBU

EDUKACIJA I LICENCIRANJE ZA REV CERTIFIKAT (Recognised European Valuer)

Kalendar događanja:

Predbilježbe se zaprimaju do 10.10.2021. na e-mail [email protected]
Odmah po zaprimanju predbilježbe, kandidatu se dostavljaju obrasci za prijavu.
Evaluacija zaprimljenih kompletnih prijava obaviti će se do 15.10.2021.
Kandidatima koji ispunjavaju kriterije za REV, nakon potvrde Komisije za evaluaciju, dostaviti će se edukativni materijal.

Polovicom listopada održati će se prezentacija i konzultacije s polaznicima

Do kraja listopada održati će se predavanja putem Google Meeta - ključni moduli
Polovica studenog - pisani ispit
Sedam dana nakon pisanog - usmeni ispit (za kandidate koji su uspješno riješili pisani ispit)

01.12.2021. - promocija

(vremenski plan usklađen je s datumom promocije TEGOVE)

Važno: naknadu za edukaciju i licenciranje mora biti u cijelosti podmirena prije pristupanja usmenom dijelu ispita.

Cijena:

1.100,00 EUR za članove HDSVIP

1.350,00 EUR redovna cijena

pristupanje ispitu - pisani i usmeni - 200 EUR

Važno: Kandidati za REV certifikat mogu biti stalni sudski vještaci za procjenu vrijednosti nekretnina ili stalni sudski procjenitelji nekretnina. Prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015) od 25.7.2015. propisano je tko može raditi procjenu vrijednosti nekretnine:

Primjena Zakona

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se prilikom procjene vrijednosti nekretnina, njihovih sastavnih dijelova, njihovih pripadaka i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao tržišne vrijednosti.

(2) Procjena vrijednosti nekretnine iz stavka 1. ovoga članka multidisciplinarni je postupak tržišnog vrednovanja prema zadatcima naručitelja, koji provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski procjenitelji, čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja.

Download dokumenata

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine