Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

Popis strukovnih sekcija

A

AGRONOMIJA
AKTUARISTIKA
ARHEOLOGIJA
ARHITEKTURA

B

BRODOSTROJARSTVO

C

CARINSKO POSLOVANJE

D

DEFEKTOLOGIJA
DEVIZNO POSLOVANJE
DOZIOMETRIJA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
DRAGO KAMENJE, DIJAMANTI - ZLATARSTVO

DRUŠTVENE ZNANOSTI - ekonomija, psihologija, sociologija i dr.

E

ELEKTRONIKA - ELEKTROTEHNIKA
ELEKTROTEHNIKA - NAUTIKA

obje sa 10 podgrana specijalnosti

F

FIZIKALNA VJEŠTAČENJA I ISPITIVANJA sa 2 podgrane specijalizacije

G

GEMOLOGIJA

GEOLOGIJA, HIDROLOGIJA,HIDROGEOLOGIJA,RUDARSTVO,GEOTEHNIKA,SEIZMIKA

sa 8 podgrana specijalizacije
GEODEZIJA
GOSPODARSTVO sa 16 podgrana specijalizacije
GRADITELJSTVO
GLAZBARSTVO

I

INDUSTRIJA sa 7 podgrana specijalizacije

K

KEMIJA - sa 3 podgrane specijalizacije
KEMIJSKO INŽINJERSTVO
KNJIGOVODSTVO - FINANCIJE - EKONOMIKA
KNJIŽNIČKI FONDOVI - IZVORNOST TEKSTOVA
KOMPJUTERIZACIJA

KONTROLA KVALITETE UZGOJA, OBRADE,TRANSPORTA, SKLADIŠTENJA I PLASMANA HRANE
KRIVOTVORENI NOVAC

L

LIKOVNA KULTURA
LOVSTVO

M

MEDICINA - KLINIČKA, 3 grupe i 29 podgrana specijalizacije
MEDICINA - SUDSKA

ANIMALNA MEDICINA sa 6 podgrana specijalizacije

O

OBRT sa 10 podgrana specijalizacije

P

POMORSTVO
PROMET - VOZILA - MOTORI sa 19 podgrana specijalizacije
PSIHOLOGIJA

R

RUKOPISI sa 2 podgrane specijalizacije

S

SANITARNA ISPITIVANJA
SIGURNOST NA RADU
STOLARSTVO
STOMATOLOGIJA
STROJARSTVO - POSTROJENJA sa 11 podgrana specijalizacije

Š

ŠUMARSTVO I LOVSTVO (oko 9 podgrana specijalizacije)

T

TELEFONIJA
TELEKOMUNIKACIJE - INFORMATIKA
TEKSTIL - KOŽA - OBUĆA
TISAK

U

UMJETNOST I KULTURA sa 8 podgrana specijalizacije

UPOTREBA EKSPLOZIVA

Z

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, PEČATA, AUTORSKIH PRAVA,

ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU

ZAŠTITA OKOLIŠA
ZRAKOPLOVSTVO

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine