Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

Podružnice HDSVIP-a

Dana 06. travnja 2019.. godine održana je Izborna skupština Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, na kojoj su izabrani: predsjednica i potpredsjednik HDSVIP, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Također su verificirani mandati članovima Skupštine koji su izabrani u svojim podružnicama, prema sljedećem ključu: 1 član Skupštine na 25 članova podružnice, u skladu s odredbama Statuta HDSVIP-a.

Na skupštinama podružnica, osim članova Skupštine, birani su i voditelji podružnica te članovi vijeća podružnica.

PODRUŽNICA ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU PRIPOJENA GRADU ZAGREBU

PODRUŽNICA ZA SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice:

Alan Đozić dipl. ing. agr.
Zamjenik voditelja: Dubravko obavić, dipl.ing.agr.

Članovi Vijeća podružnice:

Mladen Lisak, dipl.ing.agr.
Viktorija Ivan, dipl.ing.agr.
Zoran Zechner, dipl.ing.

Članovi Skupštine HDSV:

Alan Đozić, dipl.ing.agr.
Dubravko Obadić, dipl.ing.agr.

PODRUŽNICA ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice:

Dario Janković, dipl.oec.

Zamjenik voditelja

Davor Petračić, dipl.ing.građ.

Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Ivan Grginčić, dipl.ing.šum.
Damir Karin, dipl.oec.
Ivan Žuvela, dipl.ing.građ.
Članovi Skupštine HDSV:

Dario Janković, dipl.oec.

PODRUŽNICA ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Vladimir Zadravec, struč.spec.ing.aedif.
Zamjenica voditelja: dr.sc. Josip Haramija, dipl.ing.agr.
Članovi Vijeća podružnice:

dr.sc. Josip Haramija, dipl.ing.agr.
Jadranka Dejanović, dipl.oec.
Marina Kereša, prof.psihologije

Članovi Skupštine HDSV:

Vladimir Zadravec ,struč.spec.ing.aedif.
dr.sc. Josip Haramija, dipl.ing.agr.

PODRUŽNICA ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU SPOJENA S BJELOVARSKO-BILOGORSKOM

Voditelj podružnice: Davor Ferenc, dipl.ing.prom.
Zamjenica voditelja: Sanja Pernjak, bacc.oec.
Članovi Vijeća podružnice: Dražen Salopek, dipl.ing.el.
Vladimir Talan, dipl.ing.agr.
Željka Kolar, dipl.ing.agr.
Članovi Skupštine HDSV:

Davor Ferenc dipl.ing.prom.
Sanja Pernjak, bacc.oec.

PODRUŽNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice:
Zamjenica voditelja:

Marino Sorić, dipl.ing.stroj.
Darko Hanik, dipl.oec.

Članovi Vijeća podružnice: Dražen Duvnjak, dipl.ing.građ.
Ivica Komadina dipl.ing.arh.
Dragan Lovrović, dr.med.
Članovi Skupštine HDSV:

Marino Sorić, dipl.ing.stroj.
Darko Hanik dipl.oec.
Ivica Komadina, dipl.ing.arh.
Ivan Vučemil, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA ŽUPANIJE: LIČKO-SENJSKU I ZADARSKU

Voditelj podružnice: Oliver Jadrijev, dipl.ing.građ.
Zamjenik voditelja: Marino Beverin, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: Mario Kalmeta, dipl.ing.građ.
Anri Pavlica, dipl.ing.stroj.
Članovi Skupštine HDSV:

Oliver Jadrijev, dipl.ing.građ.
Martina Gregov, mag.oec.

PODRUŽNICA ZA ŽUPANIJU ŠIBENSKO-KNINSKU

Voditelj podružnice: Nino Vrcić, dipl.ing.prom., ing.građ.
Zamjenik voditelja: Hrvojka Bačić, dipl.oec.
Članovi Vijeća podružnice: mr. Gina Lugović, spec.kliničke psihologije
Ante Bašić, dipl.ing.građ.
Vlatka Novak, dr.med.
Članovi Skupštine HDSV:

Nino Vrcić, dipl.ing.prom., ing.građ.
Hrvojka Bačić.dipl.oec.

PODRUŽNICA SLAVONIJA ZA OSJEČKO-BARANJSKU, VUKOVARSKO-SRIJEMSKU, VIROVITIČKO-PODRAVSKU, POŽEŠKO-SLAVONSKU i BRODSKO-POSAVSKU ŽUPANIJU


Voditelj podružnice: Darko Ojvan dipl.ing.građ.
Zamjenik Voditelja: izv.prof.dr.sc. Silva Lozančić, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

Goran Ivković dipl.ing.
Stanko Kereta dipl.ing.stroj.
Vesna Premuž Štajcer dipl.ing.arh.

Članovi Skupštine HDSV:

Darko Ojvan, dipl.ing.građ.
izv.prof.dr.sc. Silva Lozančić, dipl.ing.građ.
Božo Milivojević, dipl.ing.građ.
Davor Savić, dipl.ing.stroj.
mr.sc. Zita Ladocki Jularić, dipl.ing.agr.
dr.sc. Ivan Miškulin, dipl.ing.el.
Zoran Fumić, dipl.ing.arh.


PODRUŽNICA ZA ŽUPANIJE: POŽEŠKO-SLAVONSKU I BRODSKO-POSAVSKU PRIPOJENA OSJEČKO-BARANJSKOJ

PODRUŽNICA ZA VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU PRIPOJENA OSJEČKO-BARANJSKOJ

PODRUŽNICA ZA SPLITSKO-DALMATINSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: mr.sc. Dražana Grga dipl.ing.agr.
Zamjenik voditeljice: Zvonimir Ajduk, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

Nikola Meter, dipl.ing.građ.
Petar Vrdoljak, ing.geod.
dr.sc. Dušan Ramić, dipl.oe

Članovi Skupštine HDSV:

mr. sc. Dražana Grga, dipl.ing.agr.
Zvonimir Ajduk dipl.ing.građ
mr. Anisija Bešlić, dipl.oec.
Lada Ramljak, dipl.ing.agr.
Damir Višić, ing.pom.prom.
Darko Smodlaka, ing.građ.
Josip Šitum, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Damir Sloković, dipl.ing.arh.
Zamjenik voditelja: Denis Lakošeljac, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

Milica Gavranović dipl.ing.arh.
Slobodan Đekić dipl.ing.geod.
Nada Orbanić Sapundžić, dipl.ing.arh.

Članovi Skupštine HDSV: Damir Sloković, dipl.ing.arh.
Vesna Pokrajac, dipl.ing.geod.
Suad Kadrić, ing.građ.

PODRUŽNICA ZA DUBROVAČKO-NERETVANSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Zlatko Bender, dipl.ing.građ.
Zamjenik voditelja: Pavo Dabrović, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: Jelena Ćurlica, dipl.oec.
Zlatkko Bender, dipl.ing.građ.
Članovi Skupštine HDSV: Zlatko Bender dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Dragutin Matotek, dipl.ing.građ.
Zamjenik voditelja: Miljenko Fric, dipl.ing.prom.
Članovi Vijeća podružnice: Ksenija Špoljarić, univ.bacc.oec.
mr.sc. Renato Slaviček, dipl.ing.građ.
Marijan Novak, ing.stroj.
Članovi Skupštine HDSV: Dragutin Matotek dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ELEKTROTEHNIKU, ELEKTRONIKU, TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIKU

Voditelj podružnice: dr.sc. Leo Mršić
Zamjenik voditelja: mr.sc. Domen Verdnik, dipl.ing.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Domen Verdnik, dipl.ing.
Mišo Augustinović, dipl.ing.el.
Miroslav Tkalčić, ing.el.
Članovi Skupštine HDSV: mr.sc. Domen Verdnik, dipl.ing.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA AGRONOMIJU, ŠUMARSTVO, PROIZVODNJU HRANE

Voditelj podružnice: Tomislav Vitković dipl.ing.agr.
Zamjenik voditelja: Diana Janković, dipl.ing.agr.
Članovi Vijeća podružnice: Mario Megla, dipl.ing.agr.
Ivan Ciprijan, dipl.ing.agr.
Članovi Skupštine HDSV: Tomislav Vitković dipl.ing.šum.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ARHITEKTURU, GRADITELJSTVO I GEODEZIJU

Voditelj podružnice: mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ. REV
Zamjenik voditeljice: Krunoslav Komesar, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

Maja Petrović, dipl.ing.građ.
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.
Zvonko Benjak, dipl.ing.građ.
Bojan Linardić, dipl.ing.arh.
Ivica Pendić, dipl.ing.geod.

Članovi Skupštine HDSV:

mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ.
Krunoslav Komesar, dipl.ing.građ.
Tito Kosty, dipl-ing.arh.
mr.sc. Mirsad Kararić, dipl.ing.građ.
Ivica Pendić, dipl.ing.geod.
Bojan Linardić, dipl.ing.arh.
Marina Karanac dipl.ing.građ.
Krešimir Gluhak dipl.ing.građ.
Aziada Viđen, dipl.ing.arh.
Ivan Martić, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Voditelj podružnice: Dijana Antičić, dipl.oec.
Zamjenica voditelja: Goranka Majić, univ.spec.oec.
Članovi Vijeća podružnice: Ljerka Živković, mag.oec.
Marija Duljković, dipl.oec.
Snježana Herceg, dipl.oec.
Članovi Skupštine HDSV: Dijana Antičić, dipl.oec.
Marija Duljković, dipl.oec.
Goranka Majić, univ.spec.oec.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA PROMET, VOZILA I STROJARSTVO

Voditelj podružnice: Čedomir Čović, dipl.ing.stroj.
Zamjenik voditelja: Zlatko Toth, dipl.ing.stroj.
Članovi Vijeća podružnice:

Dražen Bralić, dipl.ing.stroj.
mr.sc. Ante Kraljević, dipl.ing.stroj.
mr.sc. Krešimir Somek, dipl.ing.prom.
Zlatko Toth, dipl.ing.stroj.

Skupštine HDSV: Čedomir Čović, dipl.ing.stroj.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA VIŠESTRUKOVNA VJEŠTAČENJA - UMJETNOST I OBRT

Voditelj podružnice: Vlado Crkvenac
Zamjenik voditelja: Ivan Plivelić
Članovi Vijeća podružnice: Sandra Crkvenac
Željko Grgurić, dipl.kriminalist
Članovi Skupštine HDSV: Vlado Crkvenac

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Voditelj podružnice: Ana Šijaković dipl.ing.sig.
Zamjenik voditeljice: Zvonko Rumenjak, dipl.ing.stroj. dipl.ing.z.o.p.
Članovi Vijeća podružnice: Anita Patekar Pokrovac mr.pharm.
Marko Jakobović, dipl.ing.stroj.
Stanislav Topić, mag.sig.
Članovi Skupštine HDSV: Ana Šijaković dipl.ing.sig.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA MEDICINU, VETERINARSKU MEDICINU, STOMATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

Voditelj podružnice: prim.dr.sc. Melita Uremović, dr.med.
Zamjenik voditeljice: prof.dr.sc. Jasmina Stipetić Ovčariček, dr.dent.med.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Maja Mušura, dr.med.
prof.dr.sc. Igor Stipančić, dr.med.
prof.dr.sc. Jasmina Stipetić Ovčariček, dr.dent.med.
Članovi Skupštine HDSV:

prof.dr.sc. Jasmina Stipetić Ovčariček, dr.dent.med.
prim.dr.sc. Melita Uremović, dr.med.


PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA STROJARSTVO

Voditelj podružnice: Marko Jakobović, dipl.ing.stroj.
Zamjenik voditeljice: dr.sc. Dražen Vrhovski, dipl.ing.stroj.
Članovi Vijeća podružnice: Ankica Luketina, dipl.ing.stroj.
dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Zvonko Rumenjak, dipl.ing.stroj.
Članovi Skupštine HDSV:

Marko Jakobović, dipl.ing.stroj.

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine