Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

Osnivanje i razvoj hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja

Osnivanje i razvoj HDSVIP-a

Krajem 1970-ih grupa vještaka, većinom iz područja prometa i tehnike motornih vozila osnovala je Udruženje sudskih vještaka Zagreba, s predsjednikom pok. Krunoslavom Franjkovićem.

Članovi utemeljitelji su abecednim redom: Ivan Bedeniković, dipl. inž., mr. Mirko Bušljeta, dipl. inž., Branko inž. Butorac, Faik Fočo, dipl. iur., Dragomir Hangi, dipl. inž., Krunoslav Franjković, dipl. inž., Željko Harcet, dipl. inž., Zdravko Kovačić, dipl. inž., Aleksius Kregar, dipl. inž., Zlatko Marenče, dipl. inž., Blaž Maričić, dipl. oec., prof. dr. Vladimir Palmović, Višnja Retković, dipl. inž., dr. Jakša Roje, Željko Sabol, dipl. iur., dr. Davor Strinović, dr. Josip Škavić, dipl. iur., Dušan Vitas, Borivoj Vukelić, dipl. inž., doc. dr. Dušan Zečević, Gordana Žubrinić, dipl. oec.

Godine 1979. započelo je izdavanje glasila "Vještak" na poticaj pok. dr. Željka Sabola, koji je bio i prvi glavni i odgovorni urednik do 1995. Izdavanjem glasila povećao se i broj članova. Godine 1985. donesen je Etički kodeks kojim je završeno formiranje profesije vještaka, a od 1990. naziv USV promijenjen je u Hrvatsko društvo sudskih vještaka. Prvi predsjednik HDSV-a bio je pok. Krunoslav Franjković, dipl. inž.

Godine 1998. donesen je prvi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, u čijoj je izradi sudjelovao HDSV.

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine