Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

Kako se postaje stalni sudski vještak?

Imenovanje stalnih sudskih vještaka u nadležnosti je županijskih ili trgovačkih sudova RH, prema mjestu prebivališta kandidata za stalnog sudskog vještaka.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati kod predaje zahtjeva te sama procedura imenovanja, regulirani su Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima (Narodne novine, broj 38/2014.).

Dokumentacija uz zahtjev za imenovanje:

 1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom, u obliku kratkog dopisa upućen županijskom ili trgovačkom sudu. Važno je točno navesti djelatnost.
 2. Životopis
 3. Potvrda o radnom stažu (iz dokumenta se mora vidjeti koliki je radni staž i na kojim radnim mjestima.
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (može preuzeti i sa e-građani - svrha: radni odnos)
 5. Domovnica (može elektronski ispis s e-građani)
 6. Diploma (ovjerena kopija)
 7. 300,00 kn upravne pristojbe
 8. Kandidati koji nisu u radnom odnosu, uz zahtjev trebaju priložiti i uvjerenje medicine rada o općoj radnoj sposobnost.

Kandidati za sudske vještake obavezni su pristupiti ispitu iz organizacije pravosuđa i pravnog nazivlja, koje organiziraju županijski i trgovački sudovi. Detalje oko sadržaja i termina ispita, najbolje je zatražiti kod ovlaštene osobe na sudu, koja vodi poslove sudskih vještaka.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti nije potrebno kod predaje zahtjeva, već se mora zaključiti neposredno prije prisege.

Navedena dokumentacija predaje se županijskom ili trgovačkom sudu prema mjestu prebivališta. Kad sud prihvati zahtjev kandidata za sudskog vještaka, dio dokumentacije se prosljeđuje u HDSVIP gdje se provodi izobrazbu za sudskog vještaka temeljem odredbi Pravilnika o izobrazbi kandidata za stalnog sudskog vještaka (dostupno na našem portalu).

Izobrazba kandidata za sudskog vještaka traje 6-12 mjeseci i najvećim se dijelom odnosi na individualizirani praktični rad s mentorom. Po završetku izobrazbe, temeljem izvješća mentora, HDSVIP upućuje preporuku sudu za imenovanje kandidata stalnim sudskim vještakom. Sud poziva kandidata na prisegu i uručuje mu Rješenje o imenovanju stalnim sudskim vještakom na vrijeme od četiri godine. Po isteku tog vremena, stalni sudski vještak podnosi zahtjev za ponovno imenovanje:

 • Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se 30 dana prije isteka Rješenja

Uz zahtjev se prilaže:

 • kopija Rješenja iz prethodnog mandata
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (može e-građani - svrha zasnivanje radnog odnosa))
 • 300,00 kn upravne pristojbe
 • polica osiguranja od profesionalne odgovornosti
 • potvrda s mirovinskog da ste u radnom odnosu (može e-građani) ili
 • za osobe koje nisu u radnom odnosu - potvrda liječnika medicine rada o općoj radnoj sposobnosti

Kod ponovnog imenovanja, vještak ne polaže prisegu.

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine