Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Kongresi, seminari, predavanja

Webinar "SKOBERNE – suvremeni sustavi sanacije dimnjaka nakon potresa u Zagrebu”

Poštovani kolege inženjeri,

Snimku WEBINARA "SKOBERNE - suvremeni sustavi sanacije dimnjaka nakon potresa u Zagrebu” održanog 06.05.2020. možete skinuti na linku

https://245583.seu2.cleverreach.com/c/48232735/8b6863a712ab-1fc7ned

Snimka i PDF dokument prezentacije dostupni će biti na tom linku do 17.06.2020.

Nadam se da ćete tu naći mnoge korisne informacije vezane uz tehničku izvedbu sanacije dimnjaka.

Zamolili su me i da Vas obavijestim da sve vaše dodatne upite vezano uz pojedine detalje načina izvedbe možete uputiti direktno proizvođaču SKOBERNE na mail: [email protected], odn. njihovoj hrvatskoj zastupnici na mail: [email protected]

Srdačan pozdrav

Za HDSVIP

Krunoslav Komesar

Ostali kongresi, seminari, predavanja

«  1  |  2  |  3  |  4  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Komunikacijske vještine
EVS standardi 2016