Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka član je EuroExperta te Udruge HUM.
Prijava članova HDSV-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka član je jedine
multi-disciplinarne organizacije EuroExpert

Hrvatsko društvo sudskih vještaka

Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Novosti

Hrvatsko društvo sudskih vještaka postalo je član EuroExperta

Hrvatsko društvo sudskih vještaka postalo je član EuroExperta

EuroExpert (EE) je multi-disciplinarna europska organizacija koja zastupa sudske vještake u EU sa sjedištem. Posebna razlika u odnosu na druge asocijacije sastoji se u tome da njeni članovi nisu individualne osobe već su članice - Komora ili udruga sudskih vještaka iz svake države članice.

opširnije

Besplatna pravna pomoć

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je udruge sudskih vještaka i tumača o primjeni odredaba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u dijelu koji se odnosi na angažman sudskih vještaka i sudskih tumača u predmetima gdje se primjenjuje navedeni Zakon. Obavijest sadrži i prava sudskih vještaka i sudskih tumača kod isplate naknade troškova vještačenja i nagrade za obavljeno vještačenje.

opširnije

Inicijative / prijedlozi

Komora ili Udruga?

U nastavku dajemo promišljanje o budućem ustroju Hrvatskog društva sudskih vještaka: Komora ili Udruga?

opširnije

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Načela procjene tržišne vrijednosti nekretnina
Proviri kroz prozor u moje iskustvo