Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

Predavanje Zagreb 04.03.2017.

Obavještavamo vas da će se 04.03.2017. (subota) održati predavanje za stalne sudske vještake, na aktualne teme, namijenjeno svim skupinama vještaka.

Predavanje se održava u Zagrebu, dvorana Zagreb u prizemlju poslovne zgrade Chromos, Ulica grada Vukovara 271 s početkom u 9,30 sati, (očekivano trajanje do 12,30)

Kotizacija:

Članovi HDSVIP 250,00 kn
Ostali 300,00 kn
HDSVIP nije u sustavu PDV

PROGRAM PREDAVANJA

1. UVOD U OSNOVE PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA I UTVRĐIVANJE MJERODAVNOG TRŽIŠTA
Predavač: dr.sc. Mirta Kapural, dipl. iur, Samostalna savjetnica u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju, AZTN - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. CENTRALIZIRNI OBRAČUN PLAĆE ZA JAVNI SEKTOR - PREDNOSTI I KORISTI
Predavač: Iva Sabljak, Voditeljica Centra za COP, FINA - Financijska agencija

3. PROCJENA VRIJEDNOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Predavač: Marijana Buterin, dipl. oec. Šefica Službe upravljanja dionicama i poslovnim udjelima, CERP - centar za restrukturiranje i prodaju

4. RAČUNI ZA VJEŠTAČENJA - AKTUALNOSTI U 2017.
Predavač: Jadranka Tomić, mag. oec. Stalna sudska vještakinja za financije i računovodstvo

NAVEDENO PREDAVANJE UVRŠTENO JE U PROGRAM TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA SUDSKIH VJEŠTAKA.

SVAKI SUDIONIK DOBITI ĆE ODGOVARAJUĆU POTVRDNICU.

Download dokumenata

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Marketinška oružarnica
Priručnik za provođenje postupka izvlaštenja